Visszaélés-bejelentési rendszer

A Társaság – jogszerű és prudens működése érdekében – a jogszabályok, a szervezeti integritás valamint a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Visszaélési bejelentés megtételére a Társaság munkavállalója valamint az a személy jogosult, aki a Társasággal szerződéses viszonyban áll, vagy akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.
Bejelentés az alábbi csatornákon tehető:
a bejelentések megtételére dedikált e-mail cím: compliance@dbrt.hu;
postai levél formájában történő anonim bejelentési lehetőség: Díjbeszedő Holding Zrt. Jogi és Compliance Igazgatóság, Compliance Osztály, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;
személyes meghallgatás formájában történő bejelentés: előzetes egyeztetés alapján.

A visszaélési bejelentéseket a Társaságnál a Díjbeszedő Holding Zrt. Compliance Osztálya vizsgálja.

Nem anonim bejelentés esetén a bejelentő kérésére – a minősített adat, illetve törvényi rendelkezés alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a Díjbeszedő Holding Zrt. Compliance Osztálya tájékoztatja őt az eljárása eredményéről.

© 2014 EPDB Nyomtatási Központ Zrt. Minden jog fenntartva