Visszaélés-bejelentési rendszer

A Társaság – jogszerű és prudens működése érdekében – a jogszabályok, a szervezeti integritás valamint a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Visszaélési bejelentés megtételére a Társaság munkavállalója valamint az a személy jogosult, aki a Társasággal szerződéses viszonyban áll, vagy akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.
Bejelentés az alábbi csatornákon tehető:
a bejelentések megtételére dedikált e-mail cím: panaszkezeles@epdb.hu;
postai levél formájában történő anonim bejelentési lehetőség: EPDB Nyomtatási Központ Zrt. HR vezető részére címezve, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;
személyes meghallgatás formájában történő bejelentés: előzetes egyeztetés alapján.

A visszaélési bejelentéseket a HR osztály vizsgálja.

Nem anonim bejelentés esetén a bejelentő kérésére – a minősített adat, illetve törvényi rendelkezés alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a HR osztály tájékoztatja őt az eljárása eredményéről.

© 2014 EPDB Nyomtatási Központ Zrt. Minden jog fenntartva